Ρεπορτάζ ΕΡΤ3 για το Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού.

Παρασκευή 8 - Σάββατο 9 - Κυριακή 10 Απριλίου 2016. Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Διοργάνωση Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.