Ρεπορτάζ ΕΡΤ3 για το 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής. Δήλωση Περιφερειακού Διευθυντή.

Τρίτη 19 Απριλίου 2016. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. Νόησις.
Συνδιοργάνωση Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής.
Σωματείο Φίλοι Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Ιδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. Νόησις.