Ρεπορτάζ LiveMedia. Δήλωση Περιφερειακού Διευθυντή.

Παρασκευή 17 Απριλίου 2017. Συνεδριακό Κέντρο, Mediteranean Hotel. Θεσσαλονίκη.
Χαιρετισμός προς του μαθητές που θα μας εκπροσωπήσουν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου