Πρόγραμμα Επιμορφωτικής Ημερίδας, υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «ΠροςΟψη»

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017. Συνεδριακό Κέντρο, ΝΟΗΣΙΣ.
Χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή.