Τη Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Ζ.  Ανανιάδη με τους Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας.Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ανανιάδης αναφέρθηκε διεξοδικά στις προετοιμασίες που είναι αναγκαίες να πραγματοποιηθούν, προκειμένου οι σχολικές μονάδες να είναι έτοιμες κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επισήμανε, στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τη βούληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης να τοποθετηθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες, με σκοπό τα σχολεία να ξεκινήσουν άμεσα το πρόγραμμα των μαθημάτων. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης έθεσαν τα ζητήματα και τα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή ευθύνης τους, ώστε να επιλυθούν άμεσα και απρόσκοπτα  να εκκινήσει η νέα σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Ο γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και τα συμπεράσματα που εξήχθηκαν από αυτή,βοήθησε ώστε να λύσει τα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν.