Την Τετάρτη στις 27 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Κων/νος Ζουράρις. Τον υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Π. Ανανιάδης και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ν. Ακριτίδη και κ. Μ. Συργιάννη αντίστοιχα. Επίσης, στη σύσκεψη συμμετείχαν η Προϊστάμενη Διοικητικού Προσωπικού κ. Ε. Χατζηπέτρου και η Προϊστάμενη του οικονομικού τμήματος κ. Β. Βυτανιώτη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα εκπαιδευτικά καθώς και ζητήματα που άπτονται της διοίκησης της εκπαίδευσης με σκοπό, όπου υπάρχουν προβλήματα, να επιλυθούν προκειμένου να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία στη διοίκηση της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια στις σχολικές μονάδες των αρμοδιοτήτων της.