Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης, μεταξύ του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Ανανιάδη Παναγιώτη, των Προισταμένων κ. Ακριτίδη Νικόλαου , κ. Συργιάνη Μαρίας και των 16 Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκαν  προβλήματα των διευθύνσεων, θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, την  ειδική αγωγή, την πλατφόρμα Myschool , τα κενά - πλεονάσματα εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων στις κατά τόπους διευθύνσεις, την εκπαίδευση προσφύγων,  κτλ.

Παρουσιάστηκαν προτάσεις  για την βελτίωση  λειτουργίας  διευθύνσεων και καλύτερης συνεργασίας  με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Τέλος ο Περιφερειακός Διευθυντής αναφέρθηκε στην σωστή ενημέρωση του Myschool από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τον καθημερινό έλεγχο του Myschool από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,  στην σημασία των ψηφιακών εφαρμογών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας  και το χρονοδιάγραμμα μελλοντικής εφαρμογής τους, από υπαλλήλους, διευθυντές εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, (ηλεκτρονικές αιτήσεις άδειας, έγκρισης μετακίνησης, οργάνωσης ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συναντήσεων, κτλ.  

Η τηλεδιάσκεψη άρχισε στις 1μμ και ολοκληρώθηκε στις 3μμ.