ΠΔΕ 7 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΗΣ 2018

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2018 ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας υποδέχθηκε στο γραφείο του τους νέους Προϊσταμένους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η κ. Ε. Χατζηπέτρου Προϊστάμενη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, ο κ. Ν. Ακριτίδης Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κ. Μ. Συργιάννη Προϊστάμενη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής καθοδήγησης, η κ. Μ. Σωτηράκη Προϊστάμενη Τμήματος Α Διοικητικών Υποθέσεων, η κ. Β. Βυτανιώτη Προϊστάμενη Τμήματος Β Οικονομικών Υποθέσεων, ο. κ. Π. Στεφανόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Γ Προσωπικού και ο κ. Ν. Γεωργόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Δ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τέθηκαν οι μελλοντικοί στόχοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που άπτονται στους άξονες της ψηφιακής υπογραφής, των νέων ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων, την ηλεκτρονική αλληλογραφία με σκοπό την απλοποίηση της διοικητικής εργασίας και την πιστοποίηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

     Περιφερειακή Διεύθυνση           

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης                                                

     Κεντρικής Μακεδονίας